Bestuursleden De Kleimeppers

 

Functie Naam Contactgegevens e-mail
Voorzitter Nathalie Kröger    
Secretaris Stefan Boumans  06-42620662

secretaris

Penningmeester Carolien van  Zomeren   penningmeester
Jeugdcommissie open    
Onderhoudscommissie Adri vd Hatert    
Technischecommissie & toernooien Piet van de Berg    
Barcommissie Jan Lourens    
Competitie Jeroen Blom   jeroen
Opentoernooi Piet van de Berg   opentoernooi
PR open    
Sponsoring Wim Koedam    
Website  Stefan Boumans    
Tennisleraar Harm Kruse  06-11368965 harm

Bankrekeningnummer
NL03 RABO 0347 9026 26 (Rabobank)
Telefoon Clubhuis 0344-642959
 
Postadres
Kersengaard 11
4051 EB  Ochten