Bestuursleden De Kleimeppers

 

Functie Naam Contactgegevens e-mail
Voorzitter  Wim Koedam    
Secretaris  Stefan Boumans  06-42620662

secretaris

Penningmeester  Adri v/d Hatert  06-51966131  
Jeugdcommissie  open    
Onderhoudscommissie  Wim Holtman    
Technischecommissie & toernooien  Piet van de Berg    
Barcommissie  Henk Bouwens    
Competitie  Jeroen Blom    jeroen
Opentoernooi Piet van de Berg   opentoernooi
PR open    
Sponsoring  Wim Koedam    
Website   Stefan Boumans    
Tennisleraar  Harm Kruse  06-11368965 harm

Bankrekeningnummer
NL03 RABO 0347 9026 26 (Rabobank)
Telefoon Clubhuis 0344-642959
 
Postadres
Kersengaard 11
4051 EB  Ochten