Bestuursleden De Kleimeppers

 

Functie Naam Contactgegevens e-mail
Voorzitter Nathalie Kröger   voorzitter
Secretaris Stefan Boumans  06-42620662

secretaris

Penningmeester Carolien van  Zomeren   penningmeester
Jeugdcommissie open    
Onderhoudscommissie open   onderhoudcommissie
Technischecommissie & toernooien open    
Barcommissie Piet van de Berg   barcommissie
Competitie Jeroen Blom   opentoernooi
Opentoernooi Piet van de Berg   opentoernooi
PR open    
Sponsoring Wim Koedam    
Website  Stefan Boumans    
Tennisleraar Harm Kruse  06-11368965 harm

Bankrekeningnummer
NL03 RABO 0347 9026 26 (Rabobank)
Telefoon Clubhuis 0344-642959
 
Postadres
Kersengaard 11
4051 EB  Ochten