Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en heeft de steun van de leden nodig om een goede organisatie neer te kunnen zetten. Daarbij zijn regels, afspraken en een goede informatievoorziening van belang om duidelijk af te bakenen wat wel en niet kan binnen een vereniging. Deze zaken willen wij gaarne even bij u onder de aandacht brengen.

Een vereniging kan alleen bloeien als alle leden een steentje bijdragen, want samen sta je sterk. Daarom hebben wij ook diverse commissies om alle taken zo goed mogelijk te verdelen.U als nieuw lid kunt veel betekenen voor de vereniging, daarom nodigen wij u uit om niet alleen actief te zijn op de baan, maar graag ook op een ander front. U kunt plaats nemen in een van de commissies, u kunt ondersteuning bieden bij evenementen of u neemt deel aan de invulling van de bardiensten of onderhoudsdiensten. Op deze manier leert u vrij snel de vereniging kennen en zult merken dat het ook gezellig is om betrokken bij de  vereniging te zijn. De vereniging biedt u daarom ook een korting aan op de contributie als u zich een aantal uren beschikbaar stelt op jaarbasis voor de vereniging.

Het hele jaar door worden er diverse activiteiten georganiseerd die nader worden omschreven door de Technische Commissie. Wij hopen u bij deze activiteiten dan ook te mogen begroeten en dat u zich maar snel thuis zult voelen binnen de vereniging.