Lidmaatschappen

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld op te sturen naar het secretariaat, of inleveren in clubhuis in het betreffende bakje, of digitaal via de onze website

Secretariaat

Kersengaard 11

4051 EB Ochten

Email: secretariaat.dekleimeppers@gmail.com

 

De contributie staat vermeld op het  aanmeldingsformulier en geldt voor het gehele kalender jaar tot eind december.  Dit is de standaard contributie. Van u wordt verwacht dat u naast het tennis ook een aantal uren per jaar vrijwillig ter beschikking stelt voor de vereniging, zodat bardiensten, onderhoud en andere belangrijke zaken ingevuld kunnen worden. Zonder vrijwilligers kan de club niet draaien, uiteindelijk  zal dat dan resulteren in wellicht een commerciële uitbesteding, waardoor de contributie ver omhoog zal gaan. 

 

Wij gaan ervan uit dat een ieder zijn steentje zal bijdragen, hierdoor blijven het aantal taakuren dan ook laag. Overigens blijft de contributie hierdoor ook acceptabel. Het vrijwilligerswerk wordt dus ook nog eens beloond. In het verleden kon men de diensten afkopen. Dit is met ingang van 2012 veranderd voor nieuwe leden. Afkopen is niet meer mogelijk vanaf 1 maart 2012. Hierdoor kunnen we het aantal taakuren ook op den duur omlaag brengen voor een ieder.

 

De betaling van de contributie zal automatisch worden geïncasseerd. U het de keus per kwartaal of 1 keer per jaar.

 

Minimaal 1 keer per jaar wordt er een inloopdag georganiseerd. Dit is een dag waarop een ieder kennis kan maken met de tennisvereniging, er worden dan lessen verzorgt en tevens kunt u dan ook kennis maken met het bestuur. Ook op deze inloopdag kunt u tegen een gereduceerde prijs lid worden.

 

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan UITSLUITEND worden beëindigd door voor uiterlijk 30 november van het lopende jaar hiervan schriftelijk bericht te zenden aan de ledenadministratie (adres zie hieronder). 

Wanneer na 30 november het lidmaatschap wordt opgezegd is de volledige contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd.

 

Secretariaat

Kersengaard 11

4051 EB Ochten

Email: secretariaat.dekleimeppers@gmail.com

Aanmeld formulier senioren 2022
6 Aanmeldingsformulier Senioren 09-02-2
Adobe Acrobat document 453.3 KB
Aanmeldingsformulier Jeugd 2022
6 Aanmeldingsformulier Jeugd 09-02-2022
Adobe Acrobat document 452.0 KB