Bardienst

  • Wanneer je niet in de gelegenheid bent de bardienst te doen graag zelf omruilen en op de lijst vermelden!!
  • Graag de bartaken oppakken en afvinken op de lijst van jouw bardag. Takenlijst is te vinden in het barboek!!
  • Bij afwezigheid bardienst graag het betreffende lid bellen!!
  • De barstaten volledig invullen en aangeven wie er heeft gedraaid!!

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden en NOC*NSF op www.nocnsf.nl/IVA.

ook meteen te bereiken via https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

 

 

Barschema De Kleimeppers

U kunt het overzicht van het barschema downloaden als pdf bestand. 
Acrobat Reader of vergelijkbaar programma nodig. 

Barlijst 2de helft 2020
Barlijst 2de helft 2020
Barschema 2de helft 2020-website.pdf
Adobe Acrobat document 441.7 KB
Taken overzicht bardienst
Taken overzicht bardienst
Taken overzicht kleimeppers 23092019.pdf
Adobe Acrobat document 208.1 KB