Algemene leden vergadering

Maandag 9 Maart a.s. zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering weer plaatsvinden.

 

 

 

Het is de bedoeling om 20.00 uur met deze vergadering te beginnen, indien het volgens de statuten benodigde 1/8 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.  Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan wordt de reglementair bepaalde vergadering, de tweede, eveneens gehouden op 9 Maart a.s. om 20.15 uur.

 

De jaarrekening over 2019 ligt ter inzage in het clubhuis voorafgaand aan de vergadering.

 

 

 

Graag tot ziens op 9 Maart a.s. in ons clubhuis.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Stefan Boumans

 

 

 

Secretaris De Kleimeppers

 

ALV READY 2020
ALV_Ready_2020_def_06-03-2020.pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB