Algemene leden vergadering

We kunnen gewoon zoals wij de ALV "normaal" altijd deden de vergadering laten  plaatsvinden, op 14 maart 2022

Het is de bedoeling om 20.00 uur met de vergadering te beginnen, indien het volgens de statuten benodigde 1/8 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan wordt de reglementair bepaalde vergadering, de tweede, eveneens gehouden op dezelfde datum om 20.15 uur.

Normaal in het clubhuis
- De jaarrekening over 2021 ligt ter inzage in het clubhuis voorafgaand aan de vergadering.
- Vragen van leden worden tijdens de rondvraag behandeld

 De ALV READY 2022 is via onderstaande link te downloaden

 

Graag tot ziens bij de algemene ledenvergadering.

met vriendelijke groet namens het bestuur,
Stefan Boumans

 

Secretaris de Kleimeppers

 

ALv Ready 2022
ALv Ready 2022
ALV_Ready_2022 CONCEPT 12-03-2022 - DEF.
Adobe Acrobat document 2.3 MB